Akty żalu

AKTY ŻALU
Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości,
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.
* * *
Boże mój, z całego serca żałuję za moje grzechy, ponieważ grzesząc zasłużyłem na Twoją karę. Boleję nad nimi, bo obraziłem Ciebie, nieskończenie dobrego i, ponad wszystko, godnego miłości. Postanawiam, że przy Twojej świętej pomocy nie obrażę Cię nigdy więcej i będę unikał wszelkich okazji do grzechu. Panie, łaski! Wybacz mi.
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, aniołów, Świętych i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
* * *
Boże mój, żałuję z całego serca za moje grzechy
i boleję, gdyż grzesząc zasłużyłem na Twoją karę
i bardziej jeszcze, gdyż obraziłem Ciebie
nieskończenie dobrego i godnego umiłowania ponad wszystko.
Postanawiam z twoją świętą pomocą nie obrażać
Ciebie nigdy więcej i unikać okazji do grzechu.
Panie miłosierdzia przebacz mi.
* * *
Mój Boże, żałuję i całym sercem boleję nad moimi grzechami, ponieważ grzesząc zasłużyłem na Twoją karę, a nawet więcej, bo obraziłem Ciebie, nieskończenie dobrego i godnego, aby być umiłowanym ponad wszystko. Obiecuję, że z Twoją świętą pomocą nigdy Cię już nie obrażę i że będę unikał okazji do grzechu. Panie, zmiłuj się, przebacz mi.
* * *
Nasze grzechy sprowadziły na świat cierpienie i śmierć. One także przybiły do krzyża naszego Zbawiciela. Za dobro Stwórcy, odpłaciliśmy złem i niewdzięcznością. Z całego serca, w dniu Męki Pańskiej, żałujemy za wszystkie grzechy i zniewagi, świadomi tego, że nie jesteśmy godni nazywać się dziećmi Twoimi. Pragniemy wynagrodzić za popełnione zło. Chcemy podjąć prawdziwy post, aby ujarzmić nasze pożądliwości, pragniemy modlitwą przemieniać nasze usposobienie, by bardziej miłować Ciebie i bliźnich, pragniemy dobrymi uczynkami zadośćuczynić za wyrządzone krzywdy, pragniemy naprawić to, co zostało zepsute, jeżeli naprawić będziemy zdolni. Z sercem przepełnionym żalem, stajemy przed Tobą Boże, prosząc, aby Twoja łaska pomogła nam unikać i odrzucać zło, aby wyzwoliła w nas ducha szczerej pokuty i doprowadziła nas do radości pojednania.
* * *
Oto, o Jezu, mam już przyjąć Twoje Ciała Przenajświętsze. O Boże mój, cóżem ja jest a czym Ty jesteś? Tyś Pan, Tyś Bóg dobroci nieskończonej, a ja, nędzny robak, cały zmazany grzechami, tylekroć wydaliłem Cię z duszy mojej ! Panie, nie jestem godzien stawić się w obecności Twojej, powinien bym goreć w piekle, na zawsze odrzucony i opuszczony przez Ciebie. Lecz Tyś taki dobry, że wzywasz mię, abym Cię przyjął: otóż przystępuję głęboko upokorzony i zawstydzony, jednakże pełen ufności w dobroć i miłość Twoją. Najdroższy mój Odkupicielu, a jak mi żal, żem Cię tyle razy dotychczas znieważał! Tyś życie swoje wydał za mnie, a ja tyle razy wzgardziłem łaską Twoją i miłością Twoją, nicość nad Ciebie przekładałem! O, żal mi tego, żal mi z całego serca, brzydzę się wszystkimi grzechami, jakich się dopuściłem, bardziej niż wszelkim innym złem, gdyż nimi Ciebie obraziłem, Ciebie, Dobroci nieskończona! Mam nadzieję, że mi je już odpuściłeś, lecz jeśliś mi jeszcze nie przebaczył, a Jezu mój, odpuść mi, zanim przystąpię do Ciebie. Pospiesz się przyjąć mię do łaski swojej, kiedy oto za chwilę sam raczysz przybyć i zamieszkać we mnie.
* * *


Panie, Jezu Chryste, Zbawicielu mój, jedyne dobro moje, żałuję bardzo, źem Ciebie Boga mojego obraził. Brzydzę się wszystkimi grzechami moimi dla miłości Twojej. Mam stanowczą wolę więcej nie grzeszyć za pomocą łaski Twojej świętej, o którą Cię pokornie proszę.

Tekst aktów pochodzi ze strony: http://www.credo.alleluja.pl